Klassificera sidor och grupper i SharePoint

Av 17 februari, 2018 februari 20th, 2018 Office 365

GDPR förordningen som kickar in den 25 maj 2018 har gjort att det blivit en hel del konfigurationer för att öka kontrollen och begränsa vissa funktioner i bl.a. Office365 vilket delvis fås genom att klassa den information man lagrar i tjänsten. Detta inlägg handlar om att aktivera  funktionen för klassning av SharePoint -grupper, -sidor och -teams som ligger inaktiverad i åtminstone alla E-prenumerationer. Du som har First Release aktiverad bör ha denna. Hur klassningen kommer att utvecklas (av Microsoft)  i framtiden är inte satt i sten än men redan nu kan man aktivera möjligheten att tydligt visa vilken typ av information/funktion gruppen eller sidan har!

För egen del aktiverade jag funktionen för att tydligt tagga upp de siter jag skapar för att förenkla administration.

Förberedelser

Din dator måste vara preppad med grundläggande Powershell samt Powershell för Azure AD Preview

Install-Module -Name AzureADPreview

Installationen påbörjas…

Om installationen misslyckas (för att du har en tidigare version installerad) kan du behöva tvinga fram installationen med växeln -AllowClobber

Install-Module -Name AzureADPreview -allowClobber

Aktivera klassificeringen

När installation är klar kan du ansluta till AzureAD med

connect-AzureAD och läsa in existerande Azure-mallar med Get-AzureADDirectorySettingTemplate

I nedan bild är vi intresserade av den översta mallen som vi skall modifiera.

Nu är du redo att modifiera och aktivera klassningsfunktionen, notera att den första raden är modifierad att innehålla ID´t från Group.Unified-mallen.

OBS! UsageGuidLines-länkarna kan du länka till skarpa eller fiktiva länkar!

$Template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate -Id 62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b
$Setting = $template.CreateDirectorySetting()
$setting["UsageGuidelinesUrl"] = "https://www.lentzit.se/kontakt/"
$setting["ClassificationList"] = "Publik, Intern, TestCenter"
$setting["DefaultClassification"] = "TestCenter"
$setting["ClassificationDescriptions"] = "Publik:Kan delas med externa,Intern:Endast internt bruk,TestCenter:Endast för labb"
$setting["GuestUsageGuidelinesUrl"] = "https://www.lentzit.se/kontakt/"
New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $setting

Det kan ta en stund (ca 5-60 min) för dina nya klasser att visas i din tenant.

Slutresultatet för den skapade sidan visar (Klassning = TestCenter) tydligt syftet…vilket kommer det göra enklare att ta beslut om hur sidan och dess innehåll skall hanteras.

 

Läs mer och hämta inspiration om hur du skapar, modifierar eller raderar klasser här!

Kommentera inlägget