Transparens | Delaktighet | Glädje

Att jobba på och för CBO2 innebär att vara med och bygga det företag som du vill jobba på. Det betyder att du ges möjlighet att påverka din vardag idag såväl som din framtida utveckling på ett sätt som är unikt för branschen.

CBO2 skapades med fokus på transparens, delaktighet och glädje. Transparens för att vi tror att öppenhet och ärlighet är bland det viktigaste ett företag kan genomsyras av.

Detta i sin tur skapar en känsla av delaktighet och vi är övertygade om att alla våra anställda är fulla av bra idéer som vi vill ta vara på för att bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Vi har alltid nära till skratt och tror att glädje är det som bäst skapar motivation till att göra det man gör lite bättre.

Vi söker kontinuerligt erfarna individer som brinner för sitt specialistområde. Är du en driven, kompetent och social specialist? Tveka i så fall inte att kontakta oss eller skicka din spontanansökan!